Za 5-6 let můžete být inženýrem, učitelem, doktorem, nebo….. kytaristou! Pavel Kaplan přišel do K-studia jako nesmělý začátečník s touhou a rozhodnutím stát se dobrým muzikantem. Po letech cvičení stupnic, etud, beglajtů, hudební teorie a kopírování sól je tu zralý hudebník, schopný nejen improvizovat, ale vystavět sólo a dokonce složit song. Příklad hodný následování!