logo

kytarová škola

O škole

    1993 / 94 – založení soukromé školy s názvem K-studio (8 žáků)

Kytarová škola K-studio, ročník 1994 / 95 – počet žáků vzrostl na 11 (nárůst o 37%!), první koncert ve starobylém sále konventu augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí

1993-94 a 1994-95

Kytarová škola K-studio, ročník 1995 / 96 – přihlásilo se 21 žáků, druhý koncert ve skleníku zahradnictví pod Bílou horou 1995-96

Kytarová škola K-studio, ročník 1996 / 97 – škola se stala prací na celý úvazek, přihlásilo se 32 žáků. V rámci výuky je využit čtyřstopý magnetofon Yamaha – žáci si nosí své vlastní kazety, na které vyučující nahrává písně, sóla, beglajty pro improvizaci apod. Odpoutávají se od not a učí se více z poslechu, což slibně rozvíjí jejich muzikálnost a schopnost „slyšet“.1996-97

Kytarová škola K-studio, ročník 1997 / 98 – přihlásili se první zahraniční žáci (USA, GB), celkem 32 žáků v pravidelných lekcích. Zahájena výuka hromadných seminářů v Hodoníně a Karlových Varech-Vintířově. 1997-98

Kytarová škola K-studio, ročník 1998 / 99 – pravidelné měsíční kurzy v Liberci, Praze a Karlových Varech-Vintířově rozšířily počty žáků 1998-99

Kytarová škola K-studio, ročník 1999 / 00 – další ročník kurzů v Liberci, Praze a Karlových Varech-Vintířově zároveň s intenzivní výukou pravidelných lekcí v Brně 1999-2000

Kytarová škola K-studio, ročník 2000 / 01 – první z řady koncertů v sále na Novobranské. Pokračují kurzy v Praze, nové zahájeny ve Valašském Meziříčí. Výuka se modernizuje, akceptuje počítačové technologie, žáci přestávají nosit kazety a začínají nosit cédéčka:-). Na CD pak vyučující vypaluje potřebné podklady k výuce. Akcent výuky je stále víc na vnímání hudby sluchem a srdcem, než na sebedokonalejší interpretaci podle tabulatur či not. 2000-01

Kytarová škola K-studio, ročník 2001 / 02 – pokus rozšířit školu o dalšího učitele Miloše Koubka. Zahájeny kurzy ve Znojmě. V létě proběhl týdenní intenzivní kurz v Brně. 2001-02

Kytarová škola K-studio, ročník 2002 / 03 – definitivně ukončena výuka kurzů v jiných městech, náhradou skupinové kurzy v Brně. Na závěr školního roku velký koncert žáků v sále na Novobranské. 2002-03

Kytarová škola K-studio, ročník 2003 / 04 – Skupinové kurzy naplňují potřebu žáků nejenom přijímat nové informace, ale ihned v praxi vyzkoušet, „jak to funguje“. Harmonicko-rytmické podklady pouštíme z „kazeťáku“ či rytmeru Yamaha RY-8. 2003-04

Kytarová škola K-studio, ročník 2004 / 05 – Úspěšné skupinové kurzy v tomto roce končí z důvodu onemocnění vyučujícího tinnitem, jehož příčinou je větší a déletrvající hladina hluku. Individuální výuka dále probíhá v malé, ale dobře vybavené pracovně. 2004-05

Kytarová škola K-studio, ročník 2005 / 06 – na koncertě školy vystoupila jako host kapela BMC Milana Kramoliše z K-studia. Roste zájem o nové skupinové kurzy, které jsou však pouze pro 2 žáky. 2005-06

Kytarová škola K-studio, ročník 2006 / 07 – společný koncert K-studia s pěveckou školou ADÓ Jany Peřtové opět v sále na Novobranské. Jako host vystoupila i kapela Lumpy Gravy s Honzou Růžičkou a Vojtou Kalou a kapela Kornela Mazura. 2006-07

Kytarová škola K-studio, ročník 2007 / 08 – výuka obohacena pořádáním pravidelných jamů pro žáky K-studia ve veřejných prostorách – v Good baru a Desertu na Roosveltově ulici. Seminář v Újezdě u Brna jsme pořádali společně s Kubou Sedlákem, který byl několik let studentem K-studia a poté odešel studovat do Prahy k Václavu Veselému a byl přijat na konzervatoř Jaroslava Ježka.2007-08

Kytarová škola K-studio, ročník 2008 / 09 – Další úspěšný seminář v Újezdě u Brna, opět s Kubou Sedlákem. Někteří žáci reagují na příliv nových technologií a místo cédéček začínají nosit čtečky paměťových karet a USB flash disky. Tím se přenos informací z počítače vyučujícího do počítačů žákovských značně urychluje – a končí tak únavné dopalování dat na CD:-) Poprvé a naposled pořádáme akci na Skleněné louce ve sklípku.2008-09

Kytarová škola K-studio, ročník 2009 / 10 – Atraktivní akcí byl listopadový seminář i koncert amerického blues-rock-jazzového kytaristy s klasickými základy – Davida Boyda. Akce proběhly na Skleněné louce  v podkroví – v Místogalerii. Z výuky: flash disky se stávají s klesající cenou běžným záznamovým médiem a umožňují přenos většího objemu dat. Na to reagujeme zavedením nahrávání videozáznamů z lekcí. Tato modernizace je velmi přínosná – žáci si z lekce odnesou vše podstatné v podobě obrazu i zvuku, což podstatně zvyšuje efektivitu jejich domácí přípravy. 2009-10

Kytarová škola K-studio, ročník 2010 / 11 – Místogalerie na Skleněné louce se stává jakousi „základnou“ pro školní akce. Vstřícná paní provozní, příjemný personál, prostor „tak akorát“. V prosinci zde máme akci – koncert kapely Štěpána Pařízka a jam session s K-bandem, který jsme s žáky založili jednak proto, abychom si zajamovali, a jednak kvůli podpoře ostatních. V březnu se akce opakuje s kapelou bratrů Pololáníkových. Žáci sbírají odvahu improvizovat před lidmi – někteří poprvé ve svém životě. Nutno dodat, že s úspěchem! 32 kB2010-11

Kytarová škola K-studio, ročník 2011 / 12 – V listopadu má na Skleněné louce autogramiádu 14. knížky spisovatelka (a moje manželka) Hana Pinknerová. Při této příležitosti se daří propojit četbu příběhů s instrumentální hudbou, umocňující slova autorky. Následuje vydařený jam session. Nicméně o pár měsíců později K-band přestává existovat – většina členů jsou maturanti a na zkoušky už nezbývá tolik času. Tak to vymyslíme jinak – žákovská přehrávka i jam s připravenými podklady. Jak říká The Edge: „Vždycky se něco podaří, když to nevzdáte“. I tahle akce byla nakonec úspěšná a motivující. A v této době rozjíždíme nové internetové stránky školy, kde je možné shlédnout i videozáznamy z vystoupení. 33 kB2011-12

Kytarová škola K-studio, ročník 2012 / 13 – V lednu byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka Pavel Palát, v květnu KJJ absolventským koncertem úspěšně zakončil bývalý žák kytarové školy K.studio Jakub Sedlák. Jam sessiony ve stylu K-studia rozjel bývalý žák Milan Šaffek. Ve Falku jsme džemovali na kytarové hlavy zvučných jmen. 33 kB2012-13

Kytarová škola K-studio, ročník 2013 / 14 – Poslední rok výuky Richarda Šafáře, rekordmana, který dovršil 10 let docházky do K-studia (díky Ríšo, byl jsi snaživým studentem!). Brilantním výkonem na absolventském koncertu uzavřela šestileté studium brněnské konzervatoře Anna Pinknerová. Jam session v kavárně Falk měl dobrou úroveň, hráli jsme s připravenými podklady a jak je vidět na videu, našli bychom pěkná místa. Významnou událostí pro mě byla spolupráce s rockovým zpěvákem z USA Johnem Schlittem, která vyvrcholila červnovým koncertem v Ostravě. 32 kB2013-14

Kytarová škola K-studio, ročník 2014 / 15 – Akční ročník. Hledání nových cest. Několik veřejných produkcí v klubu Rusty Nail. Předjarní smršť tří workshopů. Někteří žáci kupují nové nástroje a rozjíždí nové kapely. Štěpán Pařízek a jeho Ghost Of You získávají popularitu, tvoří nové minimalisticky orientované psychopopsongy a vyráží na turné. Vašek Martinek zakládá s Honzou Pololáníkem (dříve žák K-studia) Planet Monday zaměřený na méně známé covery a vlastní tvorbu. V K-studiu klademe větší důraz na společné hraní a jam sessiony.30 kB2014-15

Kytarová škola K-studio, ročník 2015 / 16 – Důraz na společné hraní pokračoval i v tomto roce. V prostorách knihkupectví na Kounicově ulici jsme 1x měsíčně pořádali tzv. praxe. Zapojit se mohli všichni – začátečníci s jednoduchým doprovodem, pokročilí s riffy, sóly a improvizací. Účastníci si v klidu (a beze svědků :-) vyzkoušeli práci s aparaturou, krabičkami, týmovou spolupráci apod. Pár zajímavostí – nejmladšímu žákovi naší kytarové školy je 7 let, nejstaršímu 71 let. Věkový průměr asi 33 let. Je povzbuzující vidět v lekcích také čtyřicátníky či padesátníky, kteří v sobě najdou chuť se vzdělávat, kupují kytary a budují kapely.32 kB2015-16

Kytarová škola K-studio, ročník 2016 / 17 – Prodloužení dvoutýdenních lekcí na 75 minut se osvědčilo, beze spěchu nacházíme s žáky čas na opakování, feedback, novou látku, také improvizaci či rozhovory o hudbě i o životě. Po delší době máme více žáků na akustickou kytaru, úplné začátečníky. Je to výzva i odpovědnost, pomáhat lidem v hudebním rozjezdu. Po 17 letech se vracím k mimobrněnským kurzům, prozatím fungují jednoměsíční workshopy ve Znojmě. Účastní se jich zralí muži středního věku, kteří desítky let hrají v kapelách a cestují po klubech v České republice. Je to pro mne čest, nově inspirovat takhle zkušené muzikanty. Obnovení jamovací kapely je dalším logickým krokem vývoje, zatím zkoušíme a připravujeme repertoár k jamsessionům. 38 kB2016-17

Kytarová škola K-studio, ročník 2017 / 18 – Zájem o výuku v K-studiu je navzdory rostoucímu počtu soukromých kytarových škol stále velký, od dětí ve věku 8-9 let po dospělé kolem 50-60 let. Věkový průměr letošních žáků je kolem 33 let. Je sympatické, že často právě dospělí lidé, kteří mají svá zaměstnání a rodiny, se rozhodnou na sobě pracovat a kytara se pro ně stává významnou součástí života, radostí i odpočinkem. Často také výzvou, neboť znovu musí překonávat sami sebe, mají-li odolat bezcílnému brnkání podle You Tube, a přijmout od vyučujícího feedback a navržený studijní plán. Pro nás, kteří vyučujeme, je největší odměnou vidět, jak žáci rostou, zakládají kapely, případně svědčí o zlepšení technických dovedností a prolomení „začarovaného kruhu“ z let, kdy se učili sami.38 kB2017-18

Kytarová škola K-studio, ročník 2018 / 19 – Čtvrtstoletí existence školy a šedesátiny zakladatele K-studia jsou dvě významná výročí, která zaslouží pozornost. Velkolepá oslava se konala v klubu A2 s účastí Aivn’s Naked Tria, Jiného Rytmu, přátel a žáků současných i minulých. V tomto roce zaujali pozornost veřejnosti zejména studenti Ondra Kejval a Vojta Pavlík, jejichž rocková formace Disonant se stala vítězem kapelové soutěže Band Pong. I v tomto ročníku je zájem o výuku různých směrů a žánrů, byť převažuje elektrická kytara a bluesrockový směr. Přišli i začátečníci různých věkových kategorií, kteří se učí akordům a rytmům na akustické kytary, což považujeme za jakýsi základ muzikantství – schopnost zahrát si melodii písně, zazpívat s doprovodem akordů a časem proniknout do tajemství aranžování. Zájem o školu trvá, kapacita je naplněná už před prázdninami.34 kB2018-19

Kytarová škola K-studio, ročník 2019 / 20 – Tento rok opět fungují jam sessions, s backing tracky – v Knihkupectví a galerii na Kounicově, avšak jaro zastavuje osobní výuku i setkávání na jamech. V nouzovém stavu celé země, napadené koronavirem, testujeme nové formy výuky. Nejprve rozjíždíme natáčení videí – žáci jsou tak vystaveni nutnosti zhodnotit před odesláním videa vyučujícímu sami sebe. Přichází „chvíle prozření“, kdy si (konečně) uvědomují, jak jejich učitel trpí, nejsou-li do lekce dobře připraveni :-) Konec školního roku a rozvolnění vládních nařízení opět umožňuje lekce „face to face“. 33 kB2019-20

Kytarová škola K-studio, ročník 2020 / 21 – Jsme na počátku nového školního roku a zhoršená situace v celé zemi je příčinou zavření škol a zájmových kroužků. Nevzdáváme to. Rozjíždíme online lekce, povzbuzujeme žáky, aby využili času, který jsou nuceni trávit v soukromí a pracovali na sobě. Krize časem pomine, může nám však pomoci jít na hlubinu – a to nejen v hudbě. Jsme zvědavi, jak budeme hodnotit tento školní rok v jeho závěru. 33 kB2020-21