logo

kytarová škola

O škole

    1993 / 94 – založení soukromé školy s názvem K-studio (8 žáků)

Kytarová škola K-studio, ročník 1994 / 95 – počet žáků vzrostl na 11 (nárůst o 37%!), první koncert ve starobylém sále konventu augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí

1993-94 a 1994-95

Kytarová škola K-studio, ročník 1995 / 96 – přihlásilo se 21 žáků, druhý koncert ve skleníku zahradnictví pod Bílou horou 1995-96

Kytarová škola K-studio, ročník 1996 / 97 – škola se stala prací na celý úvazek, přihlásilo se 32 žáků. V rámci výuky je využit čtyřstopý magnetofon Yamaha – žáci si nosí své vlastní kazety, na které vyučující nahrává písně, sóla, beglajty pro improvizaci apod. Odpoutávají se od not a učí se více z poslechu, což slibně rozvíjí jejich muzikálnost a schopnost „slyšet“.1996-97

Kytarová škola K-studio, ročník 1997 / 98 – přihlásili se první zahraniční žáci (USA, GB), celkem 32 žáků v pravidelných lekcích. Zahájena výuka hromadných seminářů v Hodoníně a Karlových Varech-Vintířově. 1997-98

Kytarová škola K-studio, ročník 1998 / 99 – pravidelné měsíční kurzy v Liberci, Praze a Karlových Varech-Vintířově rozšířily počty žáků 1998-99

Kytarová škola K-studio, ročník 1999 / 00 – další ročník kurzů v Liberci, Praze a Karlových Varech-Vintířově zároveň s intenzivní výukou pravidelných lekcí v Brně 1999-2000

Kytarová škola K-studio, ročník 2000 / 01 – první z řady koncertů v sále na Novobranské. Pokračují kurzy v Praze, nové zahájeny ve Valašském Meziříčí. Výuka se modernizuje, akceptuje počítačové technologie, žáci přestávají nosit kazety a začínají nosit cédéčka:-). Na CD pak vyučující vypaluje potřebné podklady k výuce. Akcent výuky je stále víc na vnímání hudby sluchem a srdcem, než na sebedokonalejší interpretaci podle tabulatur či not. 2000-01

Kytarová škola K-studio, ročník 2001 / 02 – pokus rozšířit školu o dalšího učitele Miloše Koubka. Zahájeny kurzy ve Znojmě. V létě proběhl týdenní intenzivní kurz v Brně. 2001-02

Kytarová škola K-studio, ročník 2002 / 03 – definitivně ukončena výuka kurzů v jiných městech, náhradou skupinové kurzy v Brně. Na závěr školního roku velký koncert žáků v sále na Novobranské. 2002-03

Kytarová škola K-studio, ročník 2003 / 04 – Skupinové kurzy naplňují potřebu žáků nejenom přijímat nové informace, ale ihned v praxi vyzkoušet, „jak to funguje“. Harmonicko-rytmické podklady pouštíme z „kazeťáku“ či rytmeru Yamaha RY-8. 2003-04

Kytarová škola K-studio, ročník 2004 / 05 – Úspěšné skupinové kurzy v tomto roce končí z důvodu onemocnění vyučujícího tinnitem, jehož příčinou je větší a déletrvající hladina hluku. Individuální výuka dále probíhá v malé, ale dobře vybavené pracovně. 2004-05

Kytarová škola K-studio, ročník 2005 / 06 – na koncertě školy vystoupila jako host kapela BMC Milana Kramoliše z K-studia. Roste zájem o nové skupinové kurzy, které jsou však pouze pro 2 žáky. 2005-06

Kytarová škola K-studio, ročník 2006 / 07 – společný koncert K-studia s pěveckou školou ADÓ Jany Peřtové opět v sále na Novobranské. Jako host vystoupila i kapela Lumpy Gravy s Honzou Růžičkou a Vojtou Kalou a kapela Kornela Mazura. 2006-07

Kytarová škola K-studio, ročník 2007 / 08 – výuka obohacena pořádáním pravidelných jamů pro žáky K-studia ve veřejných prostorách – v Good baru a Desertu na Roosveltově ulici. Seminář v Újezdě u Brna jsme pořádali společně s Kubou Sedlákem, který byl několik let studentem K-studia a poté odešel studovat do Prahy k Václavu Veselému a byl přijat na konzervatoř Jaroslava Ježka.2007-08

Kytarová škola K-studio, ročník 2008 / 09 – Další úspěšný seminář v Újezdě u Brna, opět s Kubou Sedlákem. Někteří žáci reagují na příliv nových technologií a místo cédéček začínají nosit čtečky paměťových karet a USB flash disky. Tím se přenos informací z počítače vyučujícího do počítačů žákovských značně urychluje – a končí tak únavné dopalování dat na CD:-) Poprvé a naposled pořádáme akci na Skleněné louce ve sklípku.2008-09

Kytarová škola K-studio, ročník 2009 / 10 – Atraktivní akcí byl listopadový seminář i koncert amerického blues-rock-jazzového kytaristy s klasickými základy – Davida Boyda. Akce proběhly na Skleněné louce  v podkroví – v Místogalerii. Z výuky: flash disky se stávají s klesající cenou běžným záznamovým médiem a umožňují přenos většího objemu dat. Na to reagujeme zavedením nahrávání videozáznamů z lekcí. Tato modernizace je velmi přínosná – žáci si z lekce odnesou vše podstatné v podobě obrazu i zvuku, což podstatně zvyšuje efektivitu jejich domácí přípravy. 2009-10

Kytarová škola K-studio, ročník 2010 / 11 – Místogalerie na Skleněné louce se stává jakousi „základnou“ pro školní akce. Vstřícná paní provozní, příjemný personál, prostor „tak akorát“. V prosinci zde máme akci – koncert kapely Štěpána Pařízka a jam session s K-bandem, který jsme s žáky založili jednak proto, abychom si zajamovali, a jednak kvůli podpoře ostatních. V březnu se akce opakuje s kapelou bratrů Pololáníkových. Žáci sbírají odvahu improvizovat před lidmi – někteří poprvé ve svém životě. Nutno dodat, že s úspěchem! 32 kB2010-11

Kytarová škola K-studio, ročník 2011 / 12 – V listopadu má na Skleněné louce autogramiádu 14. knížky spisovatelka (a moje manželka) Hana Pinknerová. Při této příležitosti se daří propojit četbu příběhů s instrumentální hudbou, umocňující slova autorky. Následuje vydařený jam session. Nicméně o pár měsíců později K-band přestává existovat – většina členů jsou maturanti a na zkoušky už nezbývá tolik času. Tak to vymyslíme jinak – žákovská přehrávka i jam s připravenými podklady. Jak říká The Edge: „Vždycky se něco podaří, když to nevzdáte“. I tahle akce byla nakonec úspěšná a motivující. A v této době rozjíždíme nové internetové stránky školy, kde je možné shlédnout i videozáznamy z vystoupení. 33 kB2011-12

Kytarová škola K-studio, ročník 2012 / 13 – V lednu byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka Pavel Palát, v květnu KJJ absolventským koncertem úspěšně zakončil bývalý žák kytarové školy K.studio Jakub Sedlák. Jam sessiony ve stylu K-studia rozjel bývalý žák Milan Šaffek. Ve Falku jsme džemovali na kytarové hlavy zvučných jmen. 33 kB2012-13

Kytarová škola K-studio, ročník 2013 / 14 – Poslední rok výuky Richarda Šafáře, rekordmana, který dovršil 10 let docházky do K-studia (díky Ríšo, byl jsi snaživým studentem!). Brilantním výkonem na absolventském koncertu uzavřela šestileté studium brněnské konzervatoře Anna Pinknerová. Jam session v kavárně Falk měl dobrou úroveň, hráli jsme s připravenými podklady a jak je vidět na videu, našli bychom pěkná místa. Významnou událostí pro mě byla spolupráce s rockovým zpěvákem z USA Johnem Schlittem, která vyvrcholila červnovým koncertem v Ostravě. 32 kB2013-14

Kytarová škola K-studio, ročník 2014 / 15 – Akční ročník. Hledání nových cest. Několik veřejných produkcí v klubu Rusty Nail. Předjarní smršť tří workshopů. Někteří žáci kupují nové nástroje a rozjíždí nové kapely. Štěpán Pařízek a jeho Ghost Of You získávají popularitu, tvoří nové minimalisticky orientované psychopopsongy a vyráží na turné. Vašek Martinek zakládá s Honzou Pololáníkem (dříve žák K-studia) Planet Monday zaměřený na méně známé covery a vlastní tvorbu. V K-studiu klademe větší důraz na společné hraní a jam sessiony.30 kB2014-15

Kytarová škola K-studio, ročník 2015 / 16 – Důraz na společné hraní pokračoval i v tomto roce. V prostorách knihkupectví na Kounicově ulici jsme 1x měsíčně pořádali tzv. praxe. Zapojit se mohli všichni – začátečníci s jednoduchým doprovodem, pokročilí s riffy, sóly a improvizací. Účastníci si v klidu (a beze svědků :-) vyzkoušeli práci s aparaturou, krabičkami, týmovou spolupráci apod. Pár zajímavostí – nejmladšímu žákovi naší kytarové školy je 7 let, nejstaršímu 71 let. Věkový průměr asi 33 let. Je povzbuzující vidět v lekcích také čtyřicátníky či padesátníky, kteří v sobě najdou chuť se vzdělávat, kupují kytary a budují kapely.32 kB2015-16

Kytarová škola K-studio, ročník 2016 / 17 – Prodloužení dvoutýdenních lekcí na 75 minut se osvědčilo, beze spěchu nacházíme s žáky čas na opakování, feedback, novou látku, také improvizaci či rozhovory o hudbě i o životě. Po delší době máme více žáků na akustickou kytaru, úplné začátečníky. Je to výzva i odpovědnost, pomáhat lidem v hudebním rozjezdu. Po 17 letech se vracím k mimobrněnským kurzům, prozatím fungují jednoměsíční workshopy ve Znojmě. Účastní se jich zralí muži středního věku, kteří desítky let hrají v kapelách a cestují po klubech v České republice. Je to pro mne čest, nově inspirovat takhle zkušené muzikanty. Obnovení jamovací kapely je dalším logickým krokem vývoje, zatím zkoušíme a připravujeme repertoár k jamsessionům. 38 kB2016-17

Kytarová škola K-studio, ročník 2017 / 18 – Zájem o výuku v K-studiu je navzdory rostoucímu počtu soukromých kytarových škol stále velký, od dětí ve věku 8-9 let po dospělé kolem 50-60 let. Věkový průměr letošních žáků je kolem 33 let. Je sympatické, že často právě dospělí lidé, kteří mají svá zaměstnání a rodiny, se rozhodnou na sobě pracovat a kytara se pro ně stává významnou součástí života, radostí i odpočinkem. Často také výzvou, neboť znovu musí překonávat sami sebe, mají-li odolat bezcílnému brnkání podle You Tube, a přijmout od vyučujícího feedback a navržený studijní plán. Pro nás, kteří vyučujeme, je největší odměnou vidět, jak žáci rostou, zakládají kapely, případně svědčí o zlepšení technických dovedností a prolomení „začarovaného kruhu“ z let, kdy se učili sami.38 kB2017-18

Kytarová škola K-studio, ročník 2018 / 19 – Čtvrtstoletí existence školy a šedesátiny zakladatele K-studia jsou dvě významná výročí, která zaslouží pozornost. Velkolepá oslava se konala v klubu A2 s účastí Aivn’s Naked Tria, Jiného Rytmu, přátel a žáků současných i minulých. V tomto roce zaujali pozornost veřejnosti zejména studenti Ondra Kejval a Vojta Pavlík, jejichž rocková formace Disonant se stala vítězem kapelové soutěže Band Pong. I v tomto ročníku je zájem o výuku různých směrů a žánrů, byť převažuje elektrická kytara a bluesrockový směr. Přišli i začátečníci různých věkových kategorií, kteří se učí akordům a rytmům na akustické kytary, což považujeme za jakýsi základ muzikantství – schopnost zahrát si melodii písně, zazpívat s doprovodem akordů a časem proniknout do tajemství aranžování. Zájem o školu trvá, kapacita je naplněná už před prázdninami.34 kB2018-19

Kytarová škola K-studio, ročník 2019 / 20 – Tento rok opět fungují jam sessions, s backing tracky – v Knihkupectví a galerii na Kounicově, avšak jaro zastavuje osobní výuku i setkávání na jamech. V nouzovém stavu celé země, napadené koronavirem, testujeme nové formy výuky. Nejprve rozjíždíme natáčení videí – žáci jsou tak vystaveni nutnosti zhodnotit před odesláním videa vyučujícímu sami sebe. Přichází „chvíle prozření“, kdy si (konečně) uvědomují, jak jejich učitel trpí, nejsou-li do lekce dobře připraveni :-) Konec školního roku a rozvolnění vládních nařízení opět umožňuje lekce „face to face“. 33 kB2019-20

Kytarová škola K-studio, ročník 2020 / 21 – Jsme na počátku nového školního roku a zhoršená situace v celé zemi je příčinou zavření škol a zájmových kroužků. Nevzdáváme to. Rozjíždíme online lekce, povzbuzujeme žáky, aby využili času, který jsou nuceni trávit v soukromí a pracovali na sobě. Krize časem pomine, může nám však pomoci jít na hlubinu – a to nejen v hudbě. Jsme zvědavi, jak budeme hodnotit tento školní rok v jeho závěru. 33 kB2020-21

Kytarová škola K-studio, ročník 2021 / 22 – Navzdory nové vlně epidemie covidu přichází další zájemci o výuku kytary. Lidé se nevzdávají. Sebevzdělávání v oblasti hudby je terapeutické – pravidelné cvičení na nástroj, pokroky a růst nabíjí člověka pozitivní energií a chutí k životu. To přesně teď potřebujeme víc než kdy jindy. Věkové rozpětí žáků je od nějakých 13 do asi 65 let, téměř všichni hrají na elektrické kytary. Zdálo by se, že tento nástroj ustoupí v digitálním věku do pozadí, ale neděje se tak. I mladí lidé znovu touží zahrát Johny B Good od Chucka Berryho z roku 1958! a nejslavnější riffy rockových dějin, které poznáte po dvou třech vteřinách – Whole Lotta Love od Led Zeppelin či Smoke On The Watter od Deep Purple. Vášeň pro hudbu tak nějak souvisí s vášní pro život – i o tom je výuka v K-studiu.  33 kB2021-22

Kytarová škola K-studio, ročník 2022 / 23 – Tento ročník uzavírá 30letou existenci kytarové školy K-studio. 33 kB2022-23

Seznamy žáků, kteří navštěvovali K-studio v letech 1993-2023:80 kBSeznam všech žáků K-studia46 kBSeznam žáků_ženy73 kBSeznam žáků_muži