logo

kytarová škola

O škole

K-studio je soukromá škola moderní kytary založená roku 1993. Na rozdíl od většiny ZUŠ zde nebyli žáci stresováni osnovami či soutěžemi, výuka podle not byla dobrovolná, mnohem větší důraz byl kladen na to, aby měli radost z hudby a v rámci svého talentu víceméně dosáhli cílů, ke kterým pod vedením pedagogů směřovali. Mnohé studenty bychom později našli v nejrůznějších kapelách, jednotlivci se dokonce profesionalizovali a kytara je dnes jejich obživou, jiným zůstala kytara jen jako záliba, což není málo. Škola po celou dobu své existence držela krok s aktuálními technologiemi, od nahrávání na magnetofonové kazety v 90. letech, přes vypalování CD v letech nultých až po flash disky, videonahrávky a on-line výuku v letech současných. Za 30 let své existence bylo do K-studia přijato 533 žáků, z toho 440 mužů a 93 žen. Někteří chodili krátce, byli například součástí skupinových kurzů, většina studentů však navštěvovala individuální lekce a někteří vydrželi studovat i deset let. Po 30 letech tato škola pomalu uzavírá svoje působení a omezuje výuku na pouhé dva dny v týdnu.

Ota Pinkner
Ota fotoNa kytaru začal jako samouk v patnácti letech, brzy poté, co přestal chodit do houslí. Učil se převážně stahováním nahrávek známých kapel z magnetofonových pásků. Po absolvování vojenské základní služby, kde působil v několika kapelách, a úspěšném složení profesionálních agenturních zkoušek, se živil hraním po brněnských klubech, umýváním oken a výukou v ZUŠ. Na brněnské konzervatoři studoval u profesora Vladislava Bláhy. Sametová revoluce s sebou přinesla spoustu změn i v osobním životě a od té doby Ota věnuje více energie výuce. V 90. letech s manželkou Hanou organizovali konference pro křesťanské umělce s názvem Hrejte dobře a zvučně. Výuku kytary považuje za své poslání, které naplňuje už od internátních let, kdy učil své kamarády rockové riffy a sóla.

Anna Pinknerová v K-studiu v školním roce 2020/21 končí, neboť dostala výhodnou nabídku manažerské práce. Není však vyloučeno, že v budoucnu se s ní v rámci této školy znovu setkáme.
01_Anna_postcardJiž jako malá  toužila hrát na kytaru, proto absolvovala čtyři roky hraní na klavír, aby si toto privilegium zasloužila. Kytarové začátky zvládla po vedením svého otce, který jí poskytl základy jak rockové, tak klasické kytary. Úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno, kde ve třídě MgA. Marie Hovorkové absolvovala v roce 2014. V červnu 2017 dokončila studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hudební management).  Ve výuce se zaměřuje na prstovou techniku, hru z not a písňové doprovody.