logo

kytarová škola

O škole

OTA PINKNER - ČÁPKOVA 36  | tel. 776 593 773   email:  k-studio@volny.cz

Kurzy pro elektrickou kytaru se zaměřením na sólovou a doprovodnou hru, improvizaci a praktickou teorii:

    1) Čtrnáctidenní kurzy -16 lekcí (1 lekce = 80 min.) ……………….. 12.000,- Kč

2) Měsíční kurzy - 8 lekcí (1 lekce =  100 min.) …………………… 7.600,- Kč

V přepočtu na 60 minut je částka školného cca 565,-Kč.

    Školné: Platí se při uzavření smlouvy o výuce na 1 školní rok a to buď v hoto- vosti nebo na účet 1000943329 /3050 (Hello bank).  V odůvodněných případech je možné rozdělit školné do dvou splátek.

∞  Respektujeme prázdniny a státní svátky, neboť mnozí studenti jsou ze základních či středních škol. S každým žákem (či zákonným zástupcem) uzavřeme smlouvu na jeden školní rok. Je-li vyučující nepřítomen či nemocen, lekce jsou nahrazeny. Rovněž počítáme s náhradami lekcí v případě odůvodněné nepřítomnosti žáka. Podmínky studia pro žáky jsou tři: za 1/ chodit do výuky včas,   za 2/ být řádně připraven a za 3/ zaplatit školné v dohodnutém termínu. Nerespektování těchto podmínek může být důvodem k přerušení či ukončení výuky.