logo

kytarová škola

O škole

OTA PINKNER – výukové místo ČÁPKOVA 36  || tel. 776 593 773   ||| email:      k-studio@volny.cz |||| Kurzy pro elektrickou i akustickou kytaru se zaměřením na sólovou a doprovodnou hru, improvizaci a praktickou teorii:

1) Čtrnáctidenní individuální kurzy -16 lekcí (1 lekce=75 min.) za 9.000,- Kč        2) Měsíční kurzy – 18 lekcí (1 lekce=60 min.) v devíti setkáních za 8.100,- Kč                                        ||  Ceny odpovídají částce 450,- Kč / 60 minut  ||

ANNA PINKNEROVÁ - výukové místo JAKUBSKÉ NÁM. 6 || tel. 777 466 813  |||  email: anna.pinknerova@gmail.com |||| Kurzy pro akustickou kytaru se zamě- řením na akordy, písničky, rytmy, prstovou techniku, noty apod.: 

1) Čtrnáctidenní individuální kurzy  – 18 lekcí (1 lekce = 60 minut) za 8.100,- Kč        2) Týdenní individuální kurzy – 28 lekcí  (1 lekce = 60 minut) za 12.600,-Kč

    Školné: záloha ve výši 50%, zpravidla v červnu při uzavírání dohody o výuce. Doplatek školného do 30.10., což na zájemce o výuku neklade okamžité finanční nároky. Školné je možné zaplatit také jednorázově v plné výši a to buď v hotovosti nebo na tato čísla účtů:

 Ota Pinkner ……1026402694 / 6100 (Equa bank)
 Anna Pinknerová……2405241143 / 0800 (Česká spořitelna)

∞  Respektujeme prázdniny a státní svátky, neboť mnozí studenti jsou ze základních či středních škol. S každým žákem (či zákonným zástupcem) uzavřeme smlouvu na jeden školní rok. Je-li vyučující nepřítomen či nemocen, lekce jsou nahrazeny. Rovněž počítáme s náhradami lekcí v případě odůvodněné nepřítomnosti žáka. Podmínky studia pro žáky jsou tři: za 1/ chodit do výuky včas,   za 2/ být řádně připraven a za 3/ zaplatit školné v dohodnutém termínu. Nerespektování těchto podmínek může být důvodem k přerušení či ukončení výuky.