logo

kytarová škola

O škole

  ∞  Kurzy pro elektrickou i akustickou kytaru se zaměřením na sólovou a doprovodnou hru, improvizaci, praktickou teorii  apod. - vyučující Ota Pinkner:

1) Čtrnáctidenní individuální kurzy  - 16 lekcí (1 lekce = 75 minut) ……….8000,-

    2) Měsíční kurzy – 9 setkání v délce dvou lekcí (=120 minut) …………….. 7.200,-

   Kurzy pro akustickou kytaru se zaměřením na akordy, písničky, rytmy, prstovou techniku, noty apod. - vyučující Anna Pinknerová: 

1) Čtrnáctidenní individuální kurzy  – 18 lekcí (1 lekce = 60 minut)………7.200,-
    2) Týdenní individuální kurzy – 28 lekcí  (1 lekce = 60 minut)…………… 11.200,-

∞   Lekce individuální trvá 60 nebo 75 minut. Školní rok je kvůli snadnější orientaci rozdělen na týdny A a B, přehledné rozvrhy jsou k dispozici aktuálním žákům na stránkách Pro žáky, které jsou pod heslem.

    Školné se platí buď v hotovosti formou zálohy ve výši cca 50% celkové výše školného (zpravidla v květnu-červnu při uzavírání dohody o výuce). Doplatek školného pak do 30.10., což na zájemce neklade okamžité finanční nároky. Školné je možné zaplatit také jednorázově v plné výši na tato čísla účtů:
 Ota Pinkner ……………1026402694 / 6100 (Equa bank)
 Anna Pinknerová………2405241143 / 0800

∞  Respektujeme prázdniny a státní svátky, neboť mnozí studenti jsou ze základních či středních škol. S každým žákem (či zákonným zástupcem) uzavřeme smlouvu na jeden školní rok. Je-li vyučující nepřítomen či nemocen, lekce jsou nahrazeny. Rovněž počítáme s náhradami lekcí v případě odůvodněné nepřítomnosti žáka. Podmínky studia pro žáky jsou tři: za 1/ chodit do výuky včas,   za 2/ být řádně připraven a za 3/ zaplatit školné v dohodnutém termínu. Nerespektování těchto podmínek může být důvodem k přerušení či ukončení výuky.